GKD Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. GOSPODARENJE OTPADOM VIŠE INFORMACIJA PARKING VIŠE INFORMACIJA
Poštovani,  
glavni ciljevi GKD Senj d.o.o. Senj su usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom tj. uslugom. Težimo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.
Kvaliteta usluga GKD Senj d.o.o. Senj temelji se na osnovnim načelima poslovanja:
  • razumijevanje korisnikovih potreba
  • praćenju i primjeni zakonske regulative
  • udovoljavanju zahtjevima ako su u skladu s ustavom i zakonskim normama kao i stvarnim materijalnim mogućnostima Društva i Grada Senja
  • povratnoj informaciji o korisnikovom dojmu kvalitete pružanja usluga
  • planiranju preventivnih akcija kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo korisnika
  • uvažavanje društvenih zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša.
U svrhu cjelovitog informiranja korisnika naših usluga GKD Senj d.o.o. Senj uspostavlja i održava različite metode komuniciranja preko telefonskih i mobilnih brojeva, lokalne radio postaje i web stranice s redovito ažuriranim informacijama.                                              
Direktor:
    Snježa Tomljanović,oec

NOVOSTI

  • GKD Senj d.o.o. 19. siječnja 2021. g. objavljuje natječaj za zakup poslovnog prostora u zatvorenom dijelu gradske tržnice u Senju – “RIBARNICA”. Ro...

  • Obavještavamo cijenjene korisnike da radi sprječavanja širenja zaraze virusom COVID 19, djelatnici GKD-a Senj d.o.o. do daljnjeg neće primati stranke u službenim pro...

  • Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. na temelju čl. 10. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) i čl. 24 Odluke o grobljima (Službeni glasnik Grada Senja 07/201...

KK.06.3.1.18.0026

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Senja

Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Senja
Ukupna vrijednost projekta: 1.685.300,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.685.300,00 kuna
Bespovratna sredstva (EU potpora): 85% / 1.432505,00 kuna
Razdoblje provođenja projekta: 21.09.2020. – 21.09.2021.
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0026